Tìm kiếm Blog này

2012-01-21

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN NHÂM THÌN

Trịnh Trần Tuấn Nghĩa- Cung Thiếu nhi Hà Nội

Nguyễn Ngọc Anh 8T - Cung Thiếu nhi Hà Nội
Trịnh Ngân Hà - Cung Thiếu nhi Hà Nội
Nguyễn Hồng Trang 10T - Cung Thiếu nhi Hà Nội

CHÚC CÁC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI 
HẠNH PHÚC VÀ BÌNH AN