Tìm kiếm Blog này

2012-03-25

PHẦN 2 CUỘC THI VẼ TRANH TN QT VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI NHẬT BẢN

                                       LẦN THỨ 4

The 4th The International Best Prize
Ion Sestacovschi
Moldova 
Age 9

The 4th The IQNet Special Prize
Karina Bagdonaviciute
Lithuania 
Age 14

The 4th The IQNet Special Prize
Adela Tavacova
Slovakia 
Age 8


The 4th The JQA Special Prize
Kumar Shrestha
Nepal 
Age 8

The 4th The IQNet Special Prize
Roxana Felie
Romania 
Age 15

The 4th The JQA Special Prize
Igor Sikanic
Bosnia and Herzegovina 
Age 11

The 4th The JQA Special Prize
Stephanie Vania Svmarli
Indonesia 
Age 10

The 4th The Domestic Best Prize
Misato Maruyama
Japan Kochi
Age 14

The 4th The JQA Special Prize
Kotaro Matsui
Japan Kyoto
Age 11

The 4th The IQNet Special Prize
Manato Fujimoto
Japan Hiroshima
Age 9

The 4th The UNICEF Prize
Akino Fujita
Japan Aichi
Age 7

The 4th The Judges Special Prize
Yurie Hayakawa
Japan Tochigi
Age 14


                                                   LẦNTHỨ 5


The 5th The International Best Prize
Levin Milena 
Israel 
Age 9

The 5th The IQNet Special Prize
Anja Papez
Slovenia 
Age 11

The 5th The IQNet Special Prize
Pascu Adrian 
Romania 
Age 12

The 5th The IQNet Special Prize
Anna Vagova
Czech 
Age 12

The 5th The JQA Special Prize
Low Jia Ming
Singapore 
Age 15

The 5th The JQA Special Prize
Alp Dilara
Turkey 
Age 10

The 5th The JQA Special Prize
Khurshid Tleragineov
Uzbekistan 
Age 14

The 5th The Domestic Best Prize
Takehiro Hidaka
Japan Kanagawa
Age 13

The 5th The JQA Special Prize
Hitomi Iga
Japan Hiroshima
Age 8

The 5th The UNICEF Prize
Hidenori Kihara
Japan Aichi
Age 6

The 5th The Judges Special Prize
Rie Mizuno
Japan Aichi
Age 14
The 5th The IQNet Special Prize
Sho Kato
Japan Ibaraki
Age 13
 


                                                  CÒN TIẾP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét