Tìm kiếm Blog này

2012-04-20

TRIỂN LÃM TRANH THIẾU NHI QT NARITA-NHẬT BẢN LẦN THỨ 5 - Phần I

Triển lãm này có 97 tác phẩm xuất sắc, xin được giới thiệu làm 2 phần.
                                   PHẦN I
1- NHẬT BẢN

2- NHẬT BẢN

3- NHẬT BẢN

4- NHẬT BẢN

5- NHẬT BẢN

6- NHẬT BẢN

7- NHẬT BẢN

8- NHẬT BẢN

9- NHẬT BẢN
10- NHẬT BẢN

11- NHẬT BẢN

12- NHẬT BẢN

13- NHẬT BẢN

14- NHẬT BẢN

15- NHẬT BẢN

16- NHẬT BẢN

17- NHẬT BẢN

18- NHẬT BẢN

19- NHẬT BẢN

20- NHẬT BẢN

21- ÚC

22- BÔLIVIA

23- BÔLIVIA

24- CAMPUCHIA

25- CAMPUCHIA

26- CANADA

27- CANADA
28- CHILE

29- TRUNG QUỐC

30- TRUNG QUỐC

31- TRUNG QUỐC

32- TRUNG QUỐC

33- TRUNG QUỐC

34- TRUNG QUỐC

35- CROATIA

36- CROATIA
37- CH SEC

38- DAN MẠCH

39- DAN MẠCH

40- ĐỨC

41- HAITI

42- HELLEN

43- ẤN ĐỘ

44- IN ĐÔ NÊ SIA

45- ITALYA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét