Tìm kiếm Blog này

2012-06-09

CUỘC THI VẼ TRANH T.N.Q.T VỀ MÔI TRƯỜNG - UNEP LẦN THỨ 16

Chủ đề của cuộc thi lần thứ 16 là biến đổi khí hậu - tác hại cho con người và trái đất.


Regional Winner Asia and the Pacific,: Angie Chan,
12 years, Hong Kong

Regional Winner Latin America and the Caribbean:
Arvind Paragsing, 12 years, Suriname

Winner "Special prize": Baba Natsumi, Japan

Winner "Special prize": Bellinda, 12 years, Indonesia

Second Prize: Catherine Nishchuk, 13 years, Russia
2007 Global Winner: Charlie Sullivan, 11 years,
England

Regional Winner West Asia: Ebrihal Ali Al.Shaikh Móhd, 14 years, Bahrain

Regional Winner Africa: Guy Nindorera, 12 years, Burundi

Regional Winner United States: Juliana Wu, 12 years, USA

Regional Winner Europe: Oliynyk Maria Mykolaivna,
12 years, Ukraine

Second Prize: Petkova Polina Zdravkova, 13 years, Bulgaria
NGUỒN : UNEP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét